Το GRE εξετάζει ένα σύνολο περιεχομένου σε προφορικά, μαθηματικά και έκθεση. Τα Πανεπιστήμια χρησιμοποιούν τις βαθμολογίες για να αξιολογήσουν τα προσόντα των μελλοντικών φοιτητών και τις δυνατότητές τους για μεταπτυχιακές σπουδές. Στο CLC, θα σας δείξουμε πώς να κατακτήσετε τις τεχνικές των εξετάσεων για να επιτύχετε τις υψηλότερες βαθμολογίες.

ΜΙΚΡΕΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

  • Οργάνωση μικρών τάξεων και εξατομικευμένη προσοχή από έμπειρους εκπαιδευτές.
  • Προσδιορισμός των δυνατών σημείων και των αδυναμιών σας και παροχή ενός εξατομικευμένου προγράμματος σπουδών.
  • Οι εκπαιδευτές μας αναλύουν τις επιδόσεις σας και παρέχουν εξατομικευμένες εξηγήσεις και στρατηγικές.
.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

  • Εκμάθηση τεχνικών για τη μεγιστοποίηση της προετοιμασίας σας.
  • Εξασφάλιση περιεχομένου και στρατηγικών για να τις εφαρμόσετε σε ρεαλιστικές ερωτήσεις GRE.
  • Χρήση εκτενούς υλικού από μια ποικιλία πηγών και δικό μας πρόγραμμα σπουδών που συντάχθηκε από την 24χρονη εμπειρία μας.
.
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ GRE

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ GRE

  • Εξάσκηση σε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρονικών ερωτήσεων και εξετάσεων GRE και ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές μας.
  • Παροχή ατομικών συναντήσεων για λεπτομερείς εξηγήσεις των σφαλμάτων.
  • Υποστήριξη με επιπλέον εξάσκηση σε περίπτωση που χρειαστεί να ξαναδώσετε για καλύτερα αποτελέσματα.
.

GRE SCORES OF OUR STUDENTS

Image