Το CLC γνωρίζει τις δυσκολίες και προκλήσεις που οι νέοι φοιτητές αντιμετωπίζουν για να γίνουν αποδεκτοί σε ενα πανεπιστήμιο αλλά και αργότερα στην αγορά εργασίας.Πολλές φορές υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε αυτό που οι νέοι φοιτητές ή απόφοιτοι προσφέρουν και σε αυτό που ένα πανεπιστήμιο ή εργασιακό περιβάλλον αναζητά.

Επομένως το CLC προσφέρει την καθοδήγηση και τα θεμέλια που χρειάζονται για να γεφυρωθεί αυτή η διαφορά, προετοιμάζοντας κατάλληλα τους νέους για την εύρεση αλλά και την αποδοχή τους στο κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή την επιθυμητή θέση εργασίας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ CLC

Το CLC με την 24χρονη εμπειρία στο χώρο της συμβουλευτικής αλλά και τις εξαιρετικές του διασυνδέσεις σε όλο τον κόσμο μπορεί να γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στους Νέους και την αγορά εργασίας με:

One2One Counseling

  • Κατάλληλη καθοδήγηση που χρειάζεται για το χτίσιμο ενός επαγγελματικού προφίλ γιά την σωστή ανάδειξη των ικανοτήτων των υποψήφιων φοιτητών.
  • Σχεδιασμός πλάνου για την απόκτηση μοναδικών ικανοτήτων μέσω πρακτικής άσκησης και άλλων σχετικών δραστηριοτήτων είτε εντός είτε εκτός πανεπιστημίου.
  • Δημιουργία ενός ανταγωνιστικού και σωστά δομημένου βιογραφικού.
  • Επεξεργασία και αξιολόγιση εξαιρετικών επιστολών (Cover Letters / Motivational Letters ).
  • Προετοιμασία για πραγματικές συνεντεύξεις μέσα απο πολλές εικονικές, με έμπειρους ειδικούς / συνεντευκτές.
  • Αξιοποίηση του Παγκόσμιου CLC NETWORK.

 

FOR FURTHER INFORMATION  PLEASE   CONTACT  US