Το GMAT είναι μια δοκιμασία που έχει σχεδιαστεί, για να μετρήσει τις λεκτικές, μαθηματικές και αναλυτικές δεξιότητες γραφής που έχουν αναπτυχθεί από τους υποψηφίους καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Τα Πανεπιστήμια χρησιμοποιούν τις βαθμολογίες για να αξιολογήσουν τα προσόντα των μελλοντικών φοιτητών και τις δυνατότητές τους για μεταπτυχιακές σπουδές.

Στο CLC, θα σας δείξουμε πώς να κατακτήσετε τις τεχνικές των εξετάσεων για να επιτύχετε τις υψηλότερες βαθμολογίες.

ΜΙΚΡΕΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

  • Οργάνωση μικρών τάξεων και εξατομικευμένη προσοχή από έμπειρους εκπαιδευτικούς.
  • Προσδιορισμός των δυνατών σημείων και των αδυναμιών σας και παροχή ενός εξατομικευμένου προγράμματος σπουδών.
  • Οι εκπαιδευτικοί μας αναλύουν τις επιδόσεις σας και παρέχουν εξατομικευμένες εξηγήσεις και στρατηγικές.
.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

  • Εκμάθηση τεχνικών για τη μεγιστοποίηση της προετοιμασίας σας.
  • Εξασφάλιση περιεχομένου και στρατηγικών για να τις εφαρμόσετε σε ρεαλιστικές ερωτήσεις GΜΑΤ.
  • Χρήση εκτενούς υλικού από μια ποικιλία πηγών και δικό μας πρόγραμμα σπουδών που συντάχθηκε από την 24χρονη εμπειρία μας.
.
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ GMAT

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ GMAT

  • Εξάσκηση σε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρονικών ερωτήσεων και εξετάσεων GMAT και ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτικούς μας.
  • Παροχή ατομικών συναντήσεων για λεπτομερείς εξηγήσεις των σφαλμάτων.
  • Υποστήριξη με επιπλέον εξάσκηση σε περίπτωση που χρειαστεί να ξαναδώσετε για καλύτερα αποτελέσματα.
.

GMAT SCORES OF OUR STUDENTS

Image