Το LNAT είναι ένα τεστ δεξιοτήτων που έχει καθιερωθεί εδώ και αρκετά χρόνια από αρκετά πανεπιστήμια του εξωτερικού (κυρίως του Ηνωμένου Βασιλείου)  και αποτελεί προϋπόθεση για την αποδοχή των μαθητών σε πρoγράμματα σπουδών που αφορούν τον κλάδο την νομικής. Το τεστ δεν εξετάζει τις γνώσεις του μαθητή στη νομική επιστήμη ή στο δίκαιο αλλά δίνει την ευκαιρία στα πανεπιστήμια να αξιολογήσουν κατά πόσο ο μαθητής έχει τις κατάλληλες δεξιότητες για να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα σπουδών νομικής κατεύθυνσης.

Η εξέταση του LNAT χωρίζεται σε δύο μέρη: στο πρώτο μέρος ο μαθητής καλείται να απαντήσει σε ένα σύνολο ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής που βασίζεται σε συγκεκριμένα κείμενα, ενώ στο δεύτερο μέρος πρέπει να συντάξει μια έκθεση.

LNAT Section 1

Το πρώτο μέρος του LNAT είναι μια computer-based εξέταση που αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής βασισμένες σε επιχειρηματολογικά κείμενα, αλλά και ερωτήσεις που εξετάζουν την κριτική σκέψη και τις αναλυτικές δεξιότητες του μαθητή.

LNAT Section 2

Σε αυτό το μέρος της εξέτασης δίνονται τρία διαφορετικά θέματα προς ανάπτυξη και ο μαθητής καλείται να επιλέξει ένα από αυτά και να το αναλύσει σε μια έκθεση. Η έκθεση αντικατοπτρίζει την ικανότητα του μαθητή να δομεί ένα ολοκληρωμένο επιχείρημα και να καταλήγει σε ένα τελικό συμπέρασμα.

CLC’S ΤΜΗΜΑΤΑ LNAT

  • Μικρά ομοιογενή τμήματα.
  • Εκμάθηση των σημαντικότερων δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής που τίθενται στις εξετάσεις.
  • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης και των αναλυτικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των reading passages.
  • Εξάσκηση σε πολλαπλά essay topics με στόχο την βελτίωση των τεχνικών επιχειρηματολογίας.
  • Εξάσκηση σε πολλά χρονομετρημένα mock exams για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των μαθητών.
  • Παρέχουμε το δικό μας υλικό προετοιμασίας.
  • Εξασκούμε τους μαθητές, καλλιεργώντας τους δεξιότητες λογικής και επιχειρηματολογίας για να μπορούν να σχηματίσουν πειστικά επιχειρήματα, τόσο γραπτά όσο και προφορικά.
  • Τα μαθήματα διδάσκονται από ένα εξειδικευμένο καθηγητή Αγγλικών και δικηγόρο, ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν καθοδήγηση και εμπειρία από γνώστη του αντικειμένου. 
  • Εισαγωγή των μαθητών σε νομικές έννοιες, (ορολογία, ανάλυση διαφορετικών νόμων, εργασία σε υποθέσεις) έτσι ώστε να προετοιμαστούν για τις σπουδές τους στα πανεπιστήμια.

Πανεπιστήμια που ζητούν τα LNAT

 UK:      University of Birmingham / University of Bristol

Durham University / University of Glasgow

King’s College London /University of Nottingham

University of Oxford / UCL / LSE

SPAIN:           IE

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ