Προσφέρουμε Ακαδημαϊκές Υποτροφίες σε πολλά υποσχόμενους μαθητές και φοιτητές και/ή αθλητές που διαπρέπουν ακαδημαϊκά και προέρχονται από οικογένειες με πραγματικά χαμηλό εισόδημα.

Οι Ακαδημαϊκές Υποτροφίες μας κυμαίνονται από 40%-100% των διδάκτρων για ειδικά τεστ ή/και Συμβουλευτική Πανεπιστημίων.

2022

2021

Το CLC πρόσφερε:

9 Υποτροφίες καλύπτοντας 40% των Διδάκτρων

3 Υποτροφίες καλύπτοντας 50% των Διδάκτρων

2 Υποτροφίες καλύπτοντας 100% της Συμβουλευτικής Πανεπιστημίων

7 Υποτροφίες καλύπτοντας 50% της Συμβουλευτικής Πανεπιστημίων

Το CLC πρόσφερε:

12 Υποτροφίες καλύπτοντας 40% των Διδάκτρων

3 Υποτροφίες καλύπτοντας 100% των Διδάκτρων

6 Υποτροφίες καλύπτοντας 40% της Συμβουλευτικής Πανεπιστημίων

3 Υποτροφίες καλύπτοντας 100% της Συμβουλευτικής Πανεπιστημίων

2020

2019

Το CLC πρόσφερε:

10 Υποτροφίες καλύπτοντας 40% των Διδάκτρων

3 Υποτροφίες καλύπτοντας 100% των Διδάκτρων

8 Υποτροφίες καλύπτοντας 50% της Συμβουλευτικής Πανεπιστημίων

3 Υποτροφίες καλύπτοντας 100% της Συμβουλευτικής Πανεπιστημίων

Το CLC πρόσφερε:

8 Υποτροφίες καλύπτοντας 50% των Διδάκτρων

4 Υποτροφίες καλύπτοντας 100% των Διδάκτρων

10 Υποτροφίες καλύπτοντας 50% της Συμβουλευτικής Πανεπιστημίων

2 Υποτροφίες καλύπτοντας 100% της Συμβουλευτικής Πανεπιστημίων