Τhe CLC Team mentors, guides and supports its students
to excel by materializing  unique projects with social impact !!!

  Biology   medibabble By: CLC EDUCATIONAL INSTITUTE 2019  Under the guidance,support and mentoring of the CLC consulting team and with
  Psychology By: CLC EDUCATIONAL INSTITUTE 2019 Under the guidance, support and mentoring of the CLC  consulting team and with the
    By: CLC EDUCATIONAL INSTITUTE 2019 Υπό την καθοδήγηση και υποστήριξη της συμβουλευτικής ομάδας του CLC και την βοήθεια
Abstract of Women in Stem Project 2019 https://docs.google.com/presentation/d/1nEdf44XQdbimMzDggK4yUeWEXiFB7xXDL-psDUBXD6g/edit?usp=sharing
Το CLC στηρίζει το Make-a Wish Eλλάδας 2018 By: CLC EDUCATIONAL INSTITUTE 2018 Το CLC θέλοντας να στηρίξει το Make-a-Wish
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ CLC       Η προσπάθεια των μαθητών «αγκαλιάστηκε» από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, το
Τι συμβαίνει όταν η τέχνη συναντά την φιλανθρωπία?   Μια εμπνευσμένη ζωγραφική και φωτογραφική έκθεση για καλό σκοπό. Η Εκθεση είναι
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ CLC Υπό την καθοδήγηση και υποστήριξη της συμβουλευτικής ομάδας του CLC και την βοήθεια του παγκόσμιου network