Στο CLC, είμαστε συνοδοιπόροι με τους μαθητές μας, και τους βοηθούμε να αντιμετωπίσουν με επιτυχία όλα τα στάδια για την αίτηση διδακτορικου. Η 25ετής εμπειρία μας, η τεχνογνωσία και η αφοσίωσή μας στην καθοδήγηση εκατοντάδων μαθητών για την επίτευξη των ακαδημαϊκών τους στόχων, καθώς γίνονται δεκτοί στις πρώτες επιλογές τους στα πανεπιστήμια, είναι η πυξίδα που θα καθοδηγήσει και εσάς στην επιτυχή ολοκλήρωση των αιτήσεων για εκπόνηση διδακτορικού.

Image