Η ομάδα του CLC ενθαρρύνει όλους τους μαθητές του να ασχολούνται με φιλανθρωπικές δράσεις και προσφορά στην κοινωνία. Ως εκ τούτου, η οικογένεια του CLC εκπονεί και υποστηρίζει οικονομικά φιλανθρωπικές δράσεις και διάφορες εκδηλώσεις των μαθητών του. Επίσης, υποστηρίζει διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις, ώστε να συνεχίσουν να βοηθούν ευπαθείς ομάδες ή να εργάζονται για το κοινό καλό.

Image

Image
Image
Image