Το CLC τηρώντας την υπόσχεση να στηρίζει τους μαθητές σε καινοτόμες εργασίες και πρωτοβουλίες στήριξε το StCatsHacks  του σχολείου St.Catherine’s.
HACKATHON 2018 Το CLC τηρώντας την υπόσχεση να στηρίζει τους μαθητές σε καινοτόμες εργασίες και πρωτοβουλίες στήριξε το StCatsHacks  του
Το CLC παρευρέθηκε στο Χριστουγγενιατικο Δείπνο του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με καρκίνο ΕΛΠΙΔΑ To CLC έχοντας αίσθηση κοινωνικής ευθύνης, παρευρέθηκε