ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Προώθηση της Ισότητας στην Εκπαίδευση

Είμαστε αφοσιωμένοι στην προώθηση της ισότητας στην εκπαίδευση, προσφέροντας ακαδημαϊκές υποτροφίες σε πολλά υποσχόμενους μαθητές Λυκείου και Πανεπιστημίου. Οι υποτροφίες μας απευθύνονται ειδικά σε μαθητές από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος που διαπρέπουν ακαδημαϊκά και συχνά προέρχονται από δημόσια σχολεία. Αναγνωρίζουμε και ανταμείβουμε την ακαδημαϊκή αριστεία, παρέχοντας οικονομική υποστήριξη που κυμαίνεται από 40% έως 100% των διδάκτρων για εξετάσεις και συμβουλευτική Πανεπιστημίων. Προσφέροντας αυτές τις υποτροφίες, στοχεύουμε να γεφυρώσουμε το χάσμα για τους μη προνομιούχους μαθητές, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επιτύχουν τους εκπαιδευτικούς τους στόχους. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε ίση πρόσβαση σε ευκαιρίες εκπαίδευσης και να διασφαλίσουμε ότι τα ταλαντούχα άτομα έχουν την ευκαιρία να επιτύχουν, ανεξάρτητα από το οικονομικό τους υπόβαθρο.

2022

Το CLC πρόσφερε:

9 Υποτροφίες καλύπτοντας 40% των Διδάκτρων

3 Υποτροφίες καλύπτοντας 50% των Διδάκτρων

2 Υποτροφίες καλύπτοντας 100% της Συμβουλευτικής Πανεπιστημίων

7 Υποτροφίες καλύπτοντας 50% της Συμβουλευτικής Πανεπιστημίων

2021

Το CLC πρόσφερε:

12 Υποτροφίες καλύπτοντας 40% των Διδάκτρων

3 Υποτροφίες καλύπτοντας 100% των Διδάκτρων

6 Υποτροφίες καλύπτοντας 40% της Συμβουλευτικής Πανεπιστημίων

3 Υποτροφίες καλύπτοντας 100% της Συμβουλευτικής Πανεπιστημίων

2020

Το CLC πρόσφερε:

10 Υποτροφίες καλύπτοντας 40% των Διδάκτρων

3 Υποτροφίες καλύπτοντας 100% των Διδάκτρων

8 Υποτροφίες καλύπτοντας 50% της Συμβουλευτικής Πανεπιστημίων

3 Υποτροφίες καλύπτοντας 100% της Συμβουλευτικής Πανεπιστημίων

2019

Το CLC πρόσφερε:

8 Υποτροφίες καλύπτοντας 50% των Διδάκτρων

4 Υποτροφίες καλύπτοντας 100% των Διδάκτρων

10 Υποτροφίες καλύπτοντας 50% της Συμβουλευτικής Πανεπιστημίων

2 Υποτροφίες καλύπτοντας 100% της Συμβουλευτικής Πανεπιστημίων

Scroll to Top