Προσφέρουμε ακαδημαϊκές υποτροφίες από 40% - 100% του συνόλου των διδάκτρων για τις απαιτούμενες εξετάσεις και/ή υπηρεσίες συμβουλευτικής Πανεπιστημίων, σε πολλά υποσχόμενους άριστους μαθητές/τριες, φοιτητές/τριες ή/και αθλήτες με οικονομικά κριτήρια.

Image