ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ / UK

EUROPE/UK CONSULTING

Η προσέγγιση του CLC για την προετοιμασία και τις αιτήσεις στα Πανεπιστήμια ξεπερνά την βασική παροχή καθοδήγησης από ειδικούς. Προσφέρουμε 24/7 προσοχή και εξατομικευμένη φροντίδα, βασιζόμενοι στην εκτεταμένη εμπειρία μας προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι μαθητές λαμβάνουν την υποστήριξη που χρειάζονται σε όλη τη διαδικασία. Εκτός από την ακαδημαϊκή καθοδήγηση, βοηθάμε τους μαθητές να ξεπεράσουν τις προκλήσεις του Λυκείου, να αποκτήσουν εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης, να βελτιώσουν τις ηγετικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες και να εξερευνήσουν νέες ακαδημαϊκές και εξωσχολικές ευκαιρίες για τη δημιουργία της ισχυρότερης δυνατής αίτησης για τα Πανεπιστήμια.

clc συμβουλευτική πανεπιστημίων στην Ευρώπη και Αγγλία

ΠΩΣ ΣΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΙ ΤΟ CLC ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Το Consulting του CLC βοηθά τους μαθητές να εντοπίσουν και να επιλέξουν τα Πανεπιστήμια που ταιριάζουν με τους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς στόχους τους. Παράγοντες όπως η κατάταξη των Πανεπιστημίων, οι προσφορές προγραμμάτων, η τοποθεσία, το μέγεθος και η κουλτούρα της Πανεπιστημιούπολης αξιολογούνται για να διασφαλιστεί η καλύτερη αίτηση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Το Tutoring του CLC παρέχει ολοκληρωμένη προετοιμασία για συγκεκριμένες εξετάσεις όπως SAT, ACT, LNAT, IELTS, TOEFL και άλλες εξειδικευμένες εξετάσεις που απαιτούνται από ορισμένα Πανεπιστήμια όπως το DELFT. Προσφέρονται στρατηγικές για την εξέταση, πρακτικό υλικό και εξετάσεις προσομοίωσης για να βοηθήσουν τους μαθητές να διακριθούν στις εξετάσεις τους.

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΗΓΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Το Consulting του CLC προσφέρει καθοδήγηση για την επιλογή ισχυρών εξωσχολικών δραστηριοτήτων και ηγετικών προσόντων. Βοηθούν τους μαθητές να βρουν ευκαιρίες για εθελοντισμό, πρακτική άσκηση, ερευνητικά έργα, αθλήματα και άλλες δραστηριότητες για να βελτιώσουν το προφίλ τους.

PERSONAL STATEMENT ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Το Consulting του CLC παρέχει υποστήριξη στη σύνταξη συναρπαστικών και καλά δομημένων personal statement και εκθέσεων. Προσφέρουν σχόλια και ανατροφοδότηση για τη βελτίωση των δεξιοτήτων γραφής ώστε να δημιουργηθούν ξεχωριστές εκθέσεις για τις επιτροπές εισαγωγής.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Το Consulting του CLC βοηθά τους μαθητές στην επιλογή των κατάλληλων συστάσεων και στην αίτηση για συστατικές. Εξασφαλίζουν ότι οι συστατικές τονίζουν τα πλεονεκτήματα του μαθητή και ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις των Πανεπιστημίων.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

Το Consulting του CLC προσφέρει συναντήσεις καθοδήγησης και εξάσκησης για να βοηθήσει τους μαθητές να διακριθούν στις συνεντεύξεις τους με τα Πανεπιστήμια. Παρέχουν στρατηγικές για τις απαντήσεις τους σε κοινές ερωτήσεις συνέντευξης και βοηθούν τους μαθητές να παρουσιάζουν τον εαυτό τους αποτελεσματικά.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Το Consulting του CLC βοηθά τους μαθητές να συμπληρώσουν με ακρίβεια τις αιτήσεις τους και να υποβάλουν τα απαιτούμενα έγγραφα εγκαίρως. Διασφαλίζουν ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της αίτησης για να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες αποδοχής.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Το Consulting του CLC παρέχει συνεχή υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των Πανεπιστημίων. Προσφέρουν τεκμηριωμένες συμβουλές για σημαντικές αποφάσεις, όπως η αξιολόγηση των προσφορών αποδοχής, οι επιλογές οικονομικής βοήθειας και οι υποτροφίες.

Εστιάζουμε σε εσάς, Φροντίζουμε την ανάπτυξή σας, Αναδεικνύουμε τα ταλέντα σας,  Δημιουργούμε μια δια βίου φιλία.”

ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ CLC ΜΟΝΑΔΙΚΟ

Η ομάδα του CLC όχι μόνο παρέχει στους μαθητές μοναδικές ευκαιρίες μάθησης, αλλά επίσης ενισχύει την ανάγκη συμμετοχής στην κοινωνία και την κοινωνική ευθύνη μεταξύ των μαθητών του.

MENTORSHIP PROJECTS ΤΟΥ CLC

Υπό τη στενή καθοδήγηση έμπειρων μεντόρων που είναι μέλη του δικτύου αποφοίτων και φίλων του CLC Net, οι μαθητές ενθαρρύνονται να ενισχύσουν τα πάθη τους και να αναπτύξουν σημαντικές ερευνητικές δεξιότητες. Μέσω των Mentorship Projects του CLC, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε πρακτική μάθηση, να συνεργαστούν με συνομηλίκους και να συνεισφέρουν ουσιαστικά στους τομείς ενδιαφέροντός τους.

ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CLC

Η ομάδα του CLC οργανώνει τις δικές της εθελοντικές πρωτοβουλίες σε συνεργασία με τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις και ΜΚΟ και ενθαρρύνει τους μαθητές να συμμετάσχουν σε δράσεις όπως δράσεις παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και εκστρατείες κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Συμμετέχοντας στις εθελοντικές δράσεις του CLC, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν σημαντικές αξίες, όπως η ενσυναίσθηση, η συμπόνια και η κοινωνική ευθύνη, κάνοντας μια σημαντική προσφορά στη ζωή των άλλων.

TO NETWORK TOY CLC

Οι μαθητές μας γίνονται μέλη του διακεκριμένου δικτύου μας που εκτείνεται σε όλο τον κόσμο, με αποφοίτους και φίλους που κατέχουν υψηλές θέσεις σε διάφορες βιομηχανίες, επιχειρήσεις και ακαδημαϊκούς κύκλους ανά τον κόσμο. Το εκτεταμένο δίκτυο επαγγελματιών μας παρέχει απαράμιλλες ευκαιρίες για την επαγγελματική εξέλιξη και επιχειρηματική ανάπτυξη.

Περισσότερα από
27 χρόνια εμπειρίας

+ 3,000
Μαθητές

Εξατομικευμένη
Προσοχή

Πανεπιστήμια της Ευρώπης στα οποία έχουν γίνει δεκτοί οι μαθητές μας (ενδεικτικά)

Scroll to Top