Με την εμπειρία των 26 ετών η αφοσιωμένη ομάδα του CLC βοηθά και καθοδηγεί τους μαθητές μας  να μπουν στα πανεπιστήμια  των ονείρων τους σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα επίπεδα σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη το άγχος της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image