Η αφοσιωμένη ομάδα της οικογένειας του CLC με την 26χρονη εμπειρία της παρέχει στους μαθητές την απαιτούμενη καθοδήγηση για να εισέλθουν στις σχολές των ονείρων τους ανά τον κόσμο, για όλα τα επίπεδα σπουδών, απομακρύνοντας το άγχος της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων.

 

Το πλήρες πακέτο Υπηρεσιών Συμβουλευτικής του CLC περιλαμβάνει:


Αρχική Συνάντηση

 • Αξιολόγηση του ακαδημαϊκού σας προφίλ, συζήτηση των στόχων σας και καθορισμός ενός λεπτομερούς στρατηγικού σχεδίου δράσης

Έρευνα

 • Διεξαγωγή εκτεταμένης εξατομικευμένης έρευνας και προετοιμασία μιας ρεαλιστικής λίστας Πανεπιστημίων, η οποία θα είναι κατάλληλη για εσάς ακαδημαϊκά και προσωπικά

Χτίσιμο προφίλ

 • Προγραμματισμός του πιο αποτελεσματικού χρονοδιαγράμματος για τη διεξαγωγή των ειδικών τεστ (SAT, IELTS, TOEFL, LNAT)
 • Καθοδήγηση για την οικοδόμηση ενός ανταγωνιστικού προφίλ μέσω των εξωσχολικών δραστηριοτήτων σας
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά projects και πρωτοβουλίες εθελοντισμού του CLC
 • Προετοιμασία για τα ειδικά τεστ μαθηματικών και φυσικής που απαιτούνται από ορισμένα Πανεπιστήμια

CV

 • Παροχή εξειδικευμένων συμβουλών ώστε να δημιουργήσετε ένα μοναδικό CV αναδεικνύοντας βασικές εμπειρίες, επιτεύγματα και εθελοντικές δράσεις

Motivation letter/ Statement of Purpose

 • Καταιγισμός ιδεών, σχολιασμός και σύνταξη του personal statement και όλων των απαιτούμενων συμπληρωματικών εκθέσεων για να αφηγηθείτε μια ιστορία που θα σας κάνει να λάμψετε

Αίτηση & παρακολούθηση

 • Συνεργασία μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδικασίας, από τη συμπλήρωση της φόρμας, το ανέβασμα των εγγράφων και την επιλογή των σωστών συστατικών έως την υποβολή της αίτησης
 • Παροχή προσομοιωτικών συνεντεύξεων με τους έμπειρους συμβούλους και τους αποφοίτους μας

Το ειδικό πακέτο Υπηρεσιών Συμβουλευτικής του CLC περιλαμβάνει:

 

Αρχική Συνάντηση

 • Αξιολόγηση του ακαδημαϊκού σας προφίλ, συζήτηση των στόχων σας και καθορισμός ενός λεπτομερούς στρατηγικού σχεδίου δράσης

Έρευνα

 • Διεξαγωγή εκτεταμένης εξατομικευμένης έρευνας και προετοιμασία μιας ρεαλιστικής λίστας Πανεπιστημίων, η οποία θα είναι κατάλληλη για εσάς ακαδημαϊκά και προσωπικά

CV

 • Παροχή εξειδικευμένων συμβουλών ώστε να δημιουργήσετε ένα μοναδικό CV αναδεικνύοντας βασικές εμπειρίες, επιτεύγματα και εθελοντικές δράσεις

Motivation letter/ Statement of Purpose

 • Καταιγισμός ιδεών, σχολιασμός και σύνταξη του personal statement και όλων των απαιτούμενων συμπληρωματικών εκθέσεων για να αφηγηθείτε μια ιστορία που θα σας κάνει να λάμψετε

Αίτηση & παρακολούθηση

 • Συνεργασία μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδικασίας, από τη συμπλήρωση της φόρμας, το ανέβασμα των εγγράφων και την επιλογή των σωστών συστατικών έως την υποβολή της αίτησης
 • Παροχή προσομοιωτικών συνεντεύξεων με τους έμπειρους συμβούλους και τους αποφοίτους μας