Το ACT  ή American College testing είναι μία τυποποιημένη εξέταση των ΗΠΑ που αξιολογεί τις ακαδημαϊκές δυνατότητες των μαθητών λυκείου για την εισαγωγή τους σε κολέγια του εξωτερικού. Πρόκειται για μία εξαιρετικά διαδεδομένη πιστοποίηση η οποία παρέχεται σε πάνω  από 50 χώρες των Ηνωμένων Πολιτειών και σε πολλές ακόμα του υπόλοιπου κόσμου.

Οι ερωτήσεις στο ACT είναι άμεσα συνδεδεμένες με όλα όσα έχει μάθει ο μαθητής κατά τη διάρκεια του λυκείου. Τα τελικά score τα οποία θα λάβει από το τεστ λειτουργούν ως μέσο αξιολόγησης για τα κολέγια του εξωτερικού, καθώς μέσω αυτών μπορεί να σκιαγραφηθεί το επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων του μαθητή.

ACT English Section

Το English Test περιλαμβάνει έξι διαφορετικές ενότητες οι οποίες αξιολογούνται μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Οι ενότητες αυτές είναι η στίξη, η γραμματική, η δόμηση προτάσεων, η στρατηγική, η οργάνωση και το στυλ.

ACT Mathematics Section

Τo Mathematics Test αποτελείται από τρία subscores τα οποία βασίζονται σε έξι ενότητες. Οι ενότητες αυτές είναι pre-algebra, elementary algebra, intermediate algebra, coordinate geometry, plane geometry και trigonometry. Το τεστ περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αξιολογούν την ικανότητα του μαθητή να χρησιμοποιεί τη λογική για να λύνει πρακτικά προβλήματα μαθηματικών.

ACT Reading Section

Το Reading Test αξιολογεί την ικανότητα του μαθητή να κατανοεί το κείμενο που του δίνεται. Τα κείμενα που θα έχει στη διάθεσή του αντλούνται από τις τέσσερις παρακάτω κατηγορίες: a/Social Studies b/Natural Sciences c/Literary Narrative e/ Humanities. Οι ερωτήσεις (40 )στις οποίες καλείται ο μαθητής να απαντήσει είναι τύπου πολλαπλής επιλογής.

ACT Science Section

To Science Test δημιουργήθηκε προκειμένου να αξιολογεί την ερμηνεία, ανάλυση, εκτίμηση, λογική και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Το περιεχόμενο του περιλαμβάνει ενότητες όπως Biology, Chemistry, Physics και Earth/Space Sciences. Οι επιστημονικές αυτές πληροφορίες παρέχονται στο μαθητή στις τέσσερις παρακάτω μορφές:

  • αναπαράσταση δεδομένων (π.χ. Graphs, Tables)
  • ερευνητικές περιλήψεις
  • αντικρουόμενες απόψεις πάνω σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα

ACT Writing Section

Το Writing Test αξιολογεί την ικανότητα γραφής του μαθητή. Κατά τη διάρκεια του τεστ δίνεται ένα συγκεκριμένο θέμα προς ανάλυση καθώς και τρεις διαφορετικές οπτικές σχετικά με το θέμα αυτό. Ο μαθητής πρέπει να αναπτύξει τις απόψεις αυτές, να παραθέσει και να αναλύσει τη δική του οπτική σχετικά με το θέμα και τέλος να εξηγήσει την όποια σχέση μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στην δική του άποψη και σε αυτές που δίνονται

CLC’S   ACT CLASSES

  • Μικρά τμήματα 4-6 μαθητών
  • Εκτενή εμπειρία στην διδασκαλία του ACT
  • Εντατική προετοιμασία και εξάσκηση σε Mock exams
  • Διδακτικό υλικό του κέντρου μας. 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚOIΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ