By: Penny S.

Εξωσχολικές δραστηριότητες

Τι είναι αυτές;

Ως εξωσχολικές θεωρούνται οι δραστηριότητες που υποδεικνύουν στα πανεπιστήμια ποια είναι τα ενδιαφέροντα σας, καθώς και το πάθος σας για έναν τομέα σπουδών.  Αυτές οι δραστηριότητες παρέχουν μια εικόνα στους υπεύθυνους εισαγωγής για το ποιος είστε ως άτομο και ποια είναι τα ιδιαίτερα στοιχεία του χαρακτήρα σας. Πρόκειται για δραστηριότητες στις οποίες αφιερώνετε τον χρόνο σας και αποδεικνύουν την αφοσίωση, τη δέσμευση και την ικανότητά σας να διαχειρίζεστε τον χρόνο σας με ισορροπία ανάμεσα στα ενδιαφέροντά σας.

Σημασία των εξωσχολικών δραστηριοτήτων

Αυτές οι δραστηριότητες έχουν μεγάλη σημασία, καθώς μέσω αυτών οι υπεύθυνοι εισαγωγής μπορούν να έχουν μια καλή εικόνα για τις ηγετικές σας ικανότητες, το ενδιαφέρον σας για έναν συγκεκριμένο τομέα σπουδών, την επίδρασή σας σε σχέση με την πρόοδο της κοινότητας, και τελικά την κοσμοθεωρία σας. Όσο περισσότερο χρόνο αφιερώνετε σε μια δραστηριότητα τόσο πιο σημαντική γίνεται όχι μόνο για εσάς και για την εξέλιξή σας ως προσωπικότητας, αλλά και για τους υπεύθυνους εισαγωγής, ώστε να αντιληφθούν τι καταλαμβάνει τον περισσότερο χρόνο σας και ποια είναι τα ταλέντα σας. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να απαριθμήσετε όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες στις οποίες έχετε συμμετάσχει τα τελευταία χρόνια. Αν δοκιμάσατε μια δραστηριότητα για μικρό χρονικό διάστημα και δεν μάθατε πραγματικά κάτι ή δεν είχατε κάποιο σημαντικό επίτευγμα/αντίκτυπο ή αν ήταν μια δραστηριότητα λίγων ωρών/ημερών, τότε δεν είναι σημαντικό να το γνωρίζουν οι υπεύθυνοι εισαγωγής των πανεπιστημίων.

Οι καλύτερες εξωσχολικές δραστηριότητες για το βιογραφικο σας:

Δραστηριότητες στις οποίες αφιερώσατε τον περισσότερο χρόνο σας. Αυτές μπορεί να είναι:

– Αθλητισμός (η θέση σας, τα επιτεύγματά σας, τα βραβεία)

– Διαγωνισμοί (εθνικές, διεθνείς διακρίσεις)

– Εθελοντισμός (ανάληψη πρωτοβουλιών, κάνατε μαθήματα σε παιδιά/συμμαθητές, είχατε δεσμευτεί για έναν συγκεκριμένο σκοπό και αναλάβατε δράση για την προώθηση και τη συγκέντρωση πόρων για τον σκοπό αυτό;)

– Ερευνητικά προγράμματα

– Πρακτική άσκηση (για πόσο χρονικό διάστημα, η θέση που είχατε και τι μάθατε μέσω αυτής της εμπειρίας)

– Σχολικοί όμιλοι (δημιουργήσατε έναν, ήσασταν ιδρυτικό/σημαντικό μέλος)

– Συμμετοχή στο 5μελές/15μελές (φέρατε κάποια αλλαγή στο σχολείο σας, προτείνατε ιδέες για τη βελτίωσή του, προωθήσατε δραστηριότητες όπως έρανοι, εκδρομές, εκδρομές;)

– Διαδικτυακά μαθήματα

– Δημιουργικές -σχετικές με την τέχνη δραστηριότητες (αναδείξτε την δημιουργικότητά σας)

– Ταξίδια (μάθατε κάποια νέα γλώσσα, επηρεάστηκε η κοσμοθεωρία σας από μια νέα κουλτούρα)

– Τεχνικές γνώσεις (γλώσσες προγραμματισμού, κατασκευή ρομπότ, δικό σας κανάλι στο YouTube, δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχει αντίκτυπο)

– Ακτιβισμός (πολιτικός ή μη δείχνει ότι έχετε επίγνωση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κόσμος γύρω σας)

 

Όλες οι προαναφερθείσες κατηγορίες δραστηριοτήτων μπορούν να υποδηλώνουν δεξιότητες ομαδικής εργασίας, ηγετικές ικανότητες, αν είστε σε θέση να αναλαμβάνετε πρωτοβουλίες, αν εργάζεστε σκληρά, αν αναλαμβάνετε δράση για τη βελτίωση του κόσμου γύρω σας, αν είστε συμπονετικοί, ριψοκίνδυνοι, ηγέτες, και πόσο σας ενδιαφέρει ένας συγκεκριμένος τομέας και πόσο βαθιά έχετε εμβαθύνει σε αυτόν.

Στο CLC ξέρουμε ακριβώς τι αναζητούν οι υπεύθυνοι εισαγωγής στο βιογραφικό σημείωμα/τον κατάλογο δραστηριοτήτων ενός υποψηφίου και βοηθάμε τους μαθητές μας να αναδείξουν τη μοναδικότητά τους μέσω των ταλέντων τους, της κοινωνικής τους δέσμευσης, των ηγετικών τους θέσεων, της εργασιακής τους εμπειρίας και της αφοσίωσής τους σε έναν τομέα. Βοηθάμε επίσης τους μαθητές μας να αξιοποιήσουν τα ισχυρότερα χαρακτηριστικά τους, καθοδηγώντας τους και συμπεριλαμβάνοντάς τους σε μοναδικά έργα που θα κάνουν την αίτησή τους να ξεχωρίσει ανάμεσα σε χιλιάδες άλλες.

Εξωσχολικές δραστηριότητες που δεν θα βοηθήσουν την αίτησή σας για το κολέγιο.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι μαθητές δεν χρειάζεται να δείχνουν ότι συμμετέχουν σε υπερβολικό αριθμό δραστηριοτήτων. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι πόσο καιρό συμμετέχουν σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, τι αντίκτυπο είχαν, τι πέτυχαν και πώς οι δραστηριότητες αυτές ανέπτυξαν τις ηγετικές, ομαδικές, επαγγελματικές και άλλες δεξιότητές τους.

Μην συμπεριλάβετε δραστηριότητες που έγιναν σποραδικά ή μια φορά και δεν σας οδήγησαν σε κάποιο επίτευγμα ή δεν είχαν αντίκτυπο σε κάποιον. Οι βραχυπρόθεσμες δραστηριότητες που είναι ασήμαντες πρέπει επίσης να παραλείπονται.

Εμείς, στο CLC, είμαστε πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να ταξινομήσουν τις δραστηριότητές τους και να τις καταγράψουν κατάλληλα με βάση τη σημασία, τον αντίκτυπο και την επίδρασή τους στην πνευματική και ακαδημαϊκή ανάπτυξή τους. Δεν ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας να είναι πολυπράγμονες, αλλά να εργάζονται σε έναν πυλώνα που θα τους καταστήσει ιδανικούς υποψήφιους για μια θέση ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια των ΗΠΑ!

Categories: BLOG